Właśnie powróciła jedna z najpopularniejszych promocji ostatnich miesięcy! Premia 200 zł z Kontem Przekorzystnym Banku Pekao! Bez wychodzenia z domu!

Kto może skorzystać z promocji?

Promocja skierowana jest do nowych klientów banku, którzy od 01.01.2019 do 31.04.2020 nie posiadali ani nie współposiadali żadnego produktu dla klienta indywidualnego w Banku Pekao.

Jak zgarnąć premię 200  z Kontem Przekorzystnym?

  1. Najpóźniej do 20.05.2020 złóż wniosek online o otwarcie Konta Przekorzystnego wraz z Kartą lub aplikacją PeoPay za pomocą strony promocyjnej. Pamiętaj, że aby ubiegać się o pełną wysokość premii 200 zł (nie 100 zł) na etapie wypełniania wniosku, jako sposób zawarcia umowy, wybierz opcję z wykorzystaniem biometrii (selfie) lub poprzez aplikację mobilną PeoPay;
  2. Premia maksymalna w wysokości 200 zł podzielona jest na 2 nagrody po 100 zł:
  3. aby zgarnąć pierwsze 100 zł: do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego po miesiącu podpisania umowy zapewnij jednorazowy wpływ na Konto w wysokości min. 500 zł (z wyłączeniem wpłat gotówki, wpływów z tytułu rozliczenia depozytów terminowych lub udzielonych kredytów i pożyczek oraz przelewów wewnętrznych pomiędzy rachunkami własnymi klientów) oraz wykonaj min. jedną transakcję bezgotówkową na dowolną kwotę za pomocą karty debetowej wydanej do Konta lub za pomocą aplikacji PeoPay (poprzez dokonanie zapłaty za nabywane towary lub usługi).
  4. aby zgarnąć drugie 100 zł powtórz te same czynności dodatkowo przez 3 kolejne miesiące (w sumie 4 razy).

 

Złóż wniosek i weź udział w promocji!

Czas trwania promocji

Promocja trwa od 01.04.2020 do 20.05.2020.

Nagroda

Wypłata pierwszej premii w wysokości 100  nastąpi do końca drugiego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dniu przystąpienia do Promocji w formie przelewu na promocyjne Konto. Natomiast kolejne 100  otrzymasz najpóźniej do 30.08.2020.

Pamiętaj, że do otrzymania nagród musisz posiadać wciąż aktywne konto otwarte w promocji.

2,5% na Koncie Oszczędnościowym Banku Pekao

Dodatkową motywacją do założenia Konta Przekorzystnego w promocji jest możliwość skorzystania z Konta Oszczędnościowego z oprocentowaniem 2,5% przez 4 miesiące i do kwoty 30 000 zł!

Warunek skorzystania z tego oprocentowania jest ten sam, co promocji 200 zł – należy być nowym klientem w rozumieniu regulaminu. To znaczy, że nie posiadaliśmy ani nie współposiadaliśmy w okresie od 01.01.2019 do 31.04.2020 konta płatniczego, oszczędnościowego lub lokaty terminowej w Banku Pekao.

***

Czy Konto Przekorzystne faktycznie jest darmowe?

Prowadzenie Konta Przekorzystnego będzie faktycznie darmowe, jeśli zasilisz je kwotą min. 500 zł miesięcznie oraz wykonasz co najmniej jedną płatność kartą lub PeoPay. W przeciwnym razie bank pobierze opłatę w wysokości 6 zł miesięcznie za prowadzenie konta oraz 3 zł za kartę debetową. Jeśli jednak nie ukończyłeś 26 roku życia, wówczas prowadzenie Konta Przekorzystnego z Karta będzie dla Ciebie bezpłatne bezwarunkowo.

0 zł za przewalutowanie!

Gwarancja niskich kursów przy płatnościach kartą za granicą, rozliczanych w ramach środków w PLN, dostępnych na Koncie Przekorzystnym możliwa jest dzięki karcie rewolucyjnej Mastercard Debit FX i polega na rozliczeniu płatności po kursach organizacji płatniczej Mastercard bez dodatkowych prowizji banku za przewalutowanie i bez doliczania marży banku do kursu wymiany.

(Nie dotyczy to sytuacji, gdy klient akceptuje przewalutowanie transakcji po kursie oferowanym w punkcie zlecenia płatności. Gwarancja nie obejmuje poziomu kursów Mastercard, które mogą wzrastać lub spadać.)